GMB coaching: onze aanpak

Fysieke autonomie. Dat is waar je uiteindelijk het meest aan hebt in je dagelijkse leven. Om een juiste balans te vinden tussen beweging, rust en voeding hanteren we onze eigen Il Corpo Sano-aanpak. Gio is geen personal trainer die aan de zijlijn roept dat je meer gewichten moet tillen of dat je het gewoon beter moet doen. Als bewegings- en mobiliteitscoach motiveert en stimuleert hij jou als individu om bewuster om te gaan met beweging. Hierbij wordt de GMB methodiek toegepast: wat is jouw motivatie om te bewegen? We zetten in op jouw interesses en sterktes. Het hoofddoel van jouw coachingstraject wordt niet uit het oog verloren. Bewegen moet een plezier worden! Il Corpo Sano werkt locatie-onafhankelijk.

1

The foundation

Alles start bij het fundament, de basisprincipes. Waar sta jij op dit moment en waar wil je graag naartoe. Na een eerste intakegesprek, en enkele oefeningen gedaan te hebben, kijken we wat mogelijk is. In samenspraak leggen we 1 hoofddoel vast voor jouw bewegings- en mobiliteitscoaching. Dit vormt altijd het vertrekpunt.

2

Trust the process

Op basis van het vooropgestelde plan gaan we aan de slag. Tijdens de coachingsessies werken we aan de dingen die er echt toe doen. Il Corpo Sano kiest bewust voor de weg van de meeste weerstand, iets dat tegen onze natuur ingaat. We houden altijd rekening met je fysieke mogelijkheden en grenzen.

3

The path of most resistance

De weg van de meeste weerstand is vaak het moeilijkst. Daarom is het erg belangrijk om continu bij te sturen. Wat gaat minder goed? Wat vind je moeilijk? Op basis daarvan kijken we bij Il Corpo Sano hoe we iets kunnen laten werken in jouw situatie. Er wordt altijd ingezet op je sterktes, je krachten.

Benieuwd naar onze Il Corpo Sano-aanpak?

Start nu met mobiliteits- en bewegingscoaching en behaal jouw doel.

Samen gaan we op zoek naar een intrinsieke motivatie waardoor je beter beweegt.

Benieuwd naar onze Il Corpo Sano-aanpak?

Start nu met mobiliteits- en bewegingscoaching en behaal jouw doel.

Samen gaan we op zoek naar een intrinsieke motivatie waardoor je beter beweegt.

Ontdek nog meer over Il Corpo Sano